Search
Close this search box.

Hồ Bơi Ngoài Trời

Thả lỏng cơ thể ngay tại hồ bơi ngoài trời rộng lớn với dòng nước xanh mát phóng tầm mắt ra hướng biển

Mở cửa: 06:00 – 19:00