Hồ Bơi Ngoài Trời

Thả lỏng cơ thể ngay tại hồ bơi ngoài trời rộng lớn với dòng nước xanh mát phóng tầm mắt ra hướng biển

Mở cửa: 06:00 – 19:00